Available courses

Lietuvių kalba ir literatūra (Z.Pakštienė)

  • Teacher: Zita Pakštienė

Lietuvių kalba ir literatūra

  • Teacher: Aušra Juciuvienė

Dorinis ugdymas (tikyba)

  • Teacher: Irena Jonikaitė

Fizika

  • Teacher: Inga Averkova

Dorinis ugdymas (etika)

  • Teacher: Deividas Podleckis